آدنیوم
 آدنیوم گلی بسیار زیبا برای پرورش و نگهداری در آپارتمان که نمونه ندارد

 آدنیوم گلی بسیار زیبا برای پرورش و نگهداری در آپارتمان که نمونه ندارد

گل آدنیوم از از گیاهان زیبای آپارتمانی با قابلیت تبدیل شدن به بونسای است که به همین دلیل از محبوبیت زیادی در میان گیاه دوستان برخوردار است. این گل مقاوم در بسیاری از مناطق دنیا پرورش داده می‌شود اما در محیط های گرم و مرطوب رشد بهتری خواهد داشت.اگر خانه ای گرم و معتدل دارید