آراسب احمدیان
۳۰۰۰ کودک مبتلا به سرطان استان فارس در مسیر درمان

۳۰۰۰ کودک مبتلا به سرطان استان فارس در مسیر درمان

تاکنون بیش از سه هزار کودک مبتلا به سرطان، در استان فارس، تحت حمایت مؤسسه‌ خیریه محک قرار گرفته‌اند که با کمک نیکوکاران این استان هزینه دارو و درمان آنها تأمین می‌شود. به گزارش اول فارس ، این خبر را آراسب احمدیان، مدیرعامل مؤسسه‌ خیریه محک، در ارتباط با افتتاح دفتر جلب کمک‌های مردمی این