آرژانتین
دیه گو مارادونا اسطوره فوتبال جهان درگذشت

دیه گو مارادونا اسطوره فوتبال جهان درگذشت

به گزارش اول فارس ، دیگو مارادونا اسطوره فوتبال جهان فوت کرد. وی به دلیل ایست قلبی در سن ۶۰ سالگی چشم از دنیا فرو بست. وی پیش از این به دلیل تومور در مغز در بیمارستان بستری شده بود و مورد جراحی واقع شده بود و پس از آن مرخص شد اما تحت مراقبت