آریایی‌ها
بازماندگان آریایی‌ها ، نجیب‌زاده ، با خون خالص و جشن‌های مفصل

بازماندگان آریایی‌ها ، نجیب‌زاده ، با خون خالص و جشن‌های مفصل

برای بسیاری، اصطلاح “آریایی” یادآور ایدیولوژی‌های سیاهی است. با این حال، این واژه برگرفته از واژۀ سانسکریت “آریا” است که به معنای “نجیب‌زاده است، و در اصل به مردمی اطلاق می‌شده که به یک زبان هندوایرانی سخن می‌گفته و از آسیای مرکزی به هند و ایران مهاجرت کرده بودند. بعد‌ها از این واژه برای اطلاق