آزادسازی قیمت خودرو
احتمال آزاد شدن قیمت خودرو با فشار خودروسازان و شورای رقابت

احتمال آزاد شدن قیمت خودرو با فشار خودروسازان و شورای رقابت

تسنیم: حجت الله فیروزی در خصوص جزئیات جلسات متعدد خودروسازان با کمیسیون صنایع مجلس که به منظور بررسی قیمت خودرو برگزار می شود، گفت: در طول این جلسات ما مطالبه جدی مردم و نگرانی کمیسیون صنایع مجلس از قیمت گذاری خودرو را اعلام کردیم. اما همچنان خودروسازان تاکید دارند که قیمت گذاری ها متناسب با هزینه