آزاد سازی سهام عدالت
۶۸ پرسش و پاسخ مهم پیرامون سهام عدالت و آزادسازی آن

۶۸ پرسش و پاسخ مهم پیرامون سهام عدالت و آزادسازی آن

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی(سمات) به ۶۸ پرسش مهم در رابطه به موضوعات پیرامون سهام عدالت بویژه آزادسازی این سهام و روش‌های آن پاسخ داد. به گزارش اول فارس ، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی(سمات) با انتشار مطلبی به ۶۸ پرسش مهم در رابطه به موضوعات پیرامون سهام عدالت بویژه آزادسازی این سهام و روش‌های آن به شرح زیر
جزئیات تازه ای از فروش سهام عدالت از طریق بانک‌ها

جزئیات تازه ای از فروش سهام عدالت از طریق بانک‌ها

سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت گفت:زیرساخت‌ها برای فروش سهام عدالت از طریق شبکه بانکی در حال آماده سازی است. به گزارش اول فارس ، حسین فهیمی سخنگوی ستاد راهبری آزاد سازی سهام عدالت تصریح کرد: اختیار به مردم داده شده است تا با مراجعه با سایت سهام عدالت روش سهام داری مستقیم را انتخاب