آزمون استخدامی وزارت نفت
تاریخ ثبت نام آزمون استخدام وزارت نفت ۱۴۰۱+ رشته های تحصیلی

تاریخ ثبت نام آزمون استخدام وزارت نفت ۱۴۰۱+ رشته های تحصیلی

تاریخ ثبت نام آزمون استخدام وزارت نفت ۱۴۰۱ و رشته های تحصیلی مشخص شد. به گزارش  اول فارس ، به نقل از شانا ، برگزاری آزمون استخدامی وزارت نفت از زمان استقرار دولت سیزدهم، یکی از اولویت‌های اصلی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این وزارتخانه بوده و تمامی مقدمات لازم برای برگزاری بدون نقص