آزمون جامع داروسازی
جزئیات سه آزمون پیش کارورزی، علوم پایه و جامع داروسازی اعلام شد

جزئیات سه آزمون پیش کارورزی، علوم پایه و جامع داروسازی اعلام شد

داوطلبان شرکت در سه آزمون پیش کارورزی، علوم پایه و جامع داروسازی وزارت بهداشت تا ۳۰ بهمن فرصت دارند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به ثبت نام در این آزمون‌ها اقدام کنند. اول فارس|داروسازی:  داوطلبان تحصیل کرده در داخل کشور جهت ثبت نام در آزمون های پیش کارورزی، علوم پایه و