آزمون زبان انگلیسی پیشرفته
اطلاعیه سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور درباره تاریخ‌ و نحوه‌ برگزاری آزمون (الکترونیکی) زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو (Tolimo)

اطلاعیه سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور درباره تاریخ‌ و نحوه‌ برگزاری آزمون (الکترونیکی) زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو (Tolimo)

اطلاعیه سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور درباره تاریخ‌ و نحوه‌ برگزاری آزمون (الکترونیکی) زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو (Tolimo) دوره های ۱۵۰، ۱۵۱ و ۱۵۲ به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (تولیمو) می‌رساند، دوره ­های ۱۵۰، ۱۵۱ و ۱۵۲ آزمون زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو، به روش الکترونیکی، مطابق جدول ذیل منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد