آزمون شهری
این زن راننده اتوبوس که فوق لیسانس دارد می گوید:خانواده بنی هندلیم

این زن راننده اتوبوس که فوق لیسانس دارد می گوید:خانواده بنی هندلیم

 ندا رحمانی در خانواده ای که همه راننده هستند بزرگ شده و به گفته خودش «خانواده بنی هندلیم»، پدر، عمو و عموزاده های این زن راننده اتوبوس همه راننده ماشین سنگین هستند. ندا رحمانی، تنها راننده زن ناوگان اتوبوسرانی جاده ای استان زنجان است که از سال ۹۸ فعالیت رسمی خود را به عنوان راننده