آشتی ملی
رایزنی انتخاباتی اصلاح‌طلبان با مسئولین دفتر رهبری/باهنر تماس گرفت/گفت‌وگوی ملی برای پایداری هم جا دارد
از چهره های حاضر در جلسات گفتگوی ملی خبر داد:

رایزنی انتخاباتی اصلاح‌طلبان با مسئولین دفتر رهبری/باهنر تماس گرفت/گفت‌وگوی ملی برای پایداری هم جا دارد

مازنی، از چهره های حاضر در جلسات گفتگوی ملی می گوید: رهامی به عنوان یک شخصیت اصلاح‌طلب با هماهنگی که در کمیته راهبردی اصلاحات انجام شده با چهره‌ها و نهادهای مختلف تاثیرگذار در اداره کشور به خصوص در مورد انتخابات جلساتی را برگزار کرده است که از جمله آن مذاکراتی است که با آقای کدخدایی و