آلباغ
جزئیات تازه از درگیری مسلحانه در معدن آلبلاغ

جزئیات تازه از درگیری مسلحانه در معدن آلبلاغ

ایسنا: فرماندار اسفراین گفت: هیچ یک از مصدومان زد و خورد در معدن آلبلاغ فوت نشده اند. طاهر رستمی گفت: در بعد از روز چهارشنبه هفته گذشته درگیری میان تعدادی از برداشت کنندگان غیرمجاز در معدن آلبلاغ روی داد که هشت نفر به بیمارستان اعزام شدند. وی افزود: در این درگیری چهار نفر به علت