آلرژی پاییزی
۹ درمان طبیعی برای آلرژی‌های پاییزی

۹ درمان طبیعی برای آلرژی‌های پاییزی

در روزهایی که میزان گرده گیاهان زیاد است، مژه ها از جمله قسمت هایی هستند که گرده ها می توانند روی آنها جمع شوند. شستشوی پلک ها و مژه ها می تواند به کاهش چشمگیر احتمال مواجهه با خارش، قرمزی و تورم چشم ها کمک کند. اول فارس | سلامت :  با پایان روزهای آفتابی