آلونک
اول فارسTV | ناگفته های دردناک زن بندرعباسی از ویرانی آلونک اش توسط شهرداری

اول فارسTV | ناگفته های دردناک زن بندرعباسی از ویرانی آلونک اش توسط شهرداری

به گزارش اول فارس ، نامش زهرا حسن زاده است. او همان زن بی پناه بندرعباسی است که صدای فریادهایش این روز‌ها در فضای مجازی به گوش خیلی‌ها رسیده است و آوازه بلند خبر تخریب خانه اش گوش فلک را کر کرده است. تلفن را جواب می‌دهد و صدای گرفته اش در گوشی می‌پیچد. می‌گوید: