آمار بارندگی شهرستانهای استان فارس
آمار بارندگی شهرستانهای استان فارس تا روز ۹ بهمن ۱۳۹۷
سپیدان، نورآبادممسنی وکازرون رکوردار بارندگی

آمار بارندگی شهرستانهای استان فارس تا روز ۹ بهمن ۱۳۹۷

دهملایی مدیرکل هواشناسی استان فارس با اشاره به ورود سامانه بارشی از دیشب به استان، اظهار کرد: شهرستان‌های سپیدان با ۴۰، کازرون ۳۲ میلی متر و نور آباد ممسنی با ۲۲ میلی متر باران بیشترین میزان بارش را داشته اند. وی تصریح کرد: در درودزن ۲۴، شهرک گلستان شیراز ۱۶، فراشبند ۱۰، فیروز آباد ۹، اقلید ۹، ایزدخواست