آموزش و پرورش استان تهران
نحوه برگزاری امتحانات داخلی نوبت اول در استان تهران

نحوه برگزاری امتحانات داخلی نوبت اول در استان تهران

به گزارش گروه آموزش اول فارس ،مسعود ثقفی سخنگوی آموزش و پرورش استان تهران درباره نحوه برگزاری امتحانات نوبت اول بیان کرد: با توجه به وضعیت بیماری کرونا و مصوبات ستاد مرکزی مقابله با کرونا امسال تمام کلاس‌ها به طور غیر حضوری برگزار شد بنابر این شرایط امتحانات حضوری  هم به هیچ عنوان و در هیچ