آموزش و پرورش قرچک
زخمی شدن سرپرست آموزش و پرورش قرچک بر اثر تیراندازی

زخمی شدن سرپرست آموزش و پرورش قرچک بر اثر تیراندازی

به گزارش گروه حوادث اول فارس ، مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با حضور در بیمارستان شهدای تجریش در جریان وضعیت درمانی روح الله فراهانی سرپرست آموزش و پرورش شهرستان قرچک قرار گرفت. محمد صیدلو در حاشیه این دیدار اظهار کرد: طی صحبتهای شفاهی با پزشک معالج وضعیت عمومی نام برده مطلوب است