آنکارا
نظر سازمان هواپیمایی در خصوص فروش بلیط پرواز مستقیم به آنتالیا

نظر سازمان هواپیمایی در خصوص فروش بلیط پرواز مستقیم به آنتالیا

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان” هیچ پروازمستقیمی به آنتالیا نداریم و برخی آژانس‌ها مردم را فریب می‌دهند” گفت: محدویت پروازها خوزستان ادامه دارد. بیه گزارش اول فارس ، محمدحسن ذیبخش  با اشاره به اعمال محدودیت در پروازها به استان خوزستان به دلیل تشدید شیوع ویروس کرونا به تسنیم گفت: در زمان حاضر تنها استانی