آکنه ولگاریس
جوانان چگونه با تنظیم رژیم غذایی از مشکل آکنه رها شوند؟

جوانان چگونه با تنظیم رژیم غذایی از مشکل آکنه رها شوند؟

آکنه ولگاریس رایج ترین مشکل پوستی در میان جوانان است. ژن ها، سبک زندگی و رژیم غذایی همگی در کنار هم در بروز آکنه نقش دارند. بعضی غذاها ممکن است آکنه را بدتر و برخلاف آن بعضی غذاها ممکن است به بهبود سلامتی پوست کمک کند. به گزارش اول فارس ،«فاطمه نوری پور» کارشناس ارشد