آگهی استخدام منشی
آگهی های عجیب برای استخدام منشی زن/ آراسته، شیک پوش و شبانه روزی

آگهی های عجیب برای استخدام منشی زن/ آراسته، شیک پوش و شبانه روزی

در این روز‌های سخت خانم‌هایی هستند که برای گذران نیاز‌های مادی خود و خانواده‌شان چاره‌ای جز کسب درآمد ندارند، اما نکته حائز اهمیت شرایط کاری است که انجام می‌دهند. اول فارس : کمبود شغل و وجود فشار‌های اقتصادی موجب شده است افرادی که گا‌ها به دنبال شغل هستند، فضای مجازی را منبعی برای جستجو کار