ابراهیم کرامت فر
معاونت سیاسی و امنیتی فرمانداری شیراز منصوب شد

معاونت سیاسی و امنیتی فرمانداری شیراز منصوب شد

ابراهیم کرامت فر با حکم استاندار فارس به عنوان سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان شیراز منصوب شد. به گزارش اول فارس ، محمد هادی ایمانیه در حکم خود خطاب به ابراهیم کرامت فر با اشاره به پیشنهاد فرماندار شهرستان شیراز خطاب به وی آورد که “امید است با اتکال به خداوند