ابلاغ الکترونیکی
دستورالعمل جدید ابلاغ الکترونیکی سازمان مالیاتی+پیامک آمد ۱۰ روز فرصت دارید

دستورالعمل جدید ابلاغ الکترونیکی سازمان مالیاتی+پیامک آمد ۱۰ روز فرصت دارید

سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل جدید ابلاغ الکترونیکی را منتشر کرد. به گزارش اول فارس، در این دستورالعمل آمده است:۱- بر اساس دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی کشور، کلیه اوراق مالیاتی که در سامانه‌های الکترونیکی سازمان صادر می‌شود؛ به صورت خودکار بر روی حساب کاربری مودیان به نشانی my.tax.gov.ir بارگذاری شده و همزمان پیامک اطلاع