اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستائی ایران
دکتر یدالله کشاورز: توزیع میوه شب عید تا ۱۵ فروردین ادامه دارد
مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای روستایی کشور

دکتر یدالله کشاورز: توزیع میوه شب عید تا ۱۵ فروردین ادامه دارد

طرح تنظیم بازار میوه شب عید که از تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۷  در سراسر کشور آغاز شده است همچنان ادامه دارد. دکتر یدالله کشاورز مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستائی ایران درگفتگو با اول فارس ضمن بیان این مطلب افزود: شبکه تعاونیهای روستائی ایران آمادگی دارد تا در صورت لزوم  نسبت به تامین وعرضه