اتصال استان فارس به دریا
دستور رییس‌جمهور برای تعیین تکلیف مصوبه اتصال استان فارس به دریا

دستور رییس‌جمهور برای تعیین تکلیف مصوبه اتصال استان فارس به دریا

در پی مطالبات فراگیر مردم استان فارس برای تعیین تکلیف مصوبه اتصال استان فارس به دریا  ، رئیس‌جمهور در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه این استان دستور داد این موضوع بررسی شود. استان‌ها و شهرستان‌های ایران در ۱۳۳۵ به گزارش اول فارس ، در پی  تعلیق ده ساله در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی