اجاره رهن
گزارشی از قیمت های عجیب اجاره مسکن در مناطق مختلف شیراز

گزارشی از قیمت های عجیب اجاره مسکن در مناطق مختلف شیراز

افزایش قیمت مسکن در شیراز شرایط را به قدری برای افراد سخت و دشوار کرده است که خرید خانه برای اقشار کم در آمد و متوسط به پائین در کلانشهری مانند شیراز به یک رویای محال تبدیل شده است و این در حالی است که وضعیت رهن و اجاره هم از این قاعده مستثنی نبوده