اجرائیه
صدور اجرائیه علیه کشاورزان توسط یک بانک در استان فارس

صدور اجرائیه علیه کشاورزان توسط یک بانک در استان فارس

ایلنا: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه متاسفانه بانک کشاورزی برای کشاورزان استان اجرائیه صادر کرده است، گفت: قوه قضائیه به دلیل شکایت بانک کشاورزی برای کشاورزان اجرائیه صادر کرده که این امر تاسف آور است. محسن علیزاده  با اشاره به اینکه شیوع بیماری کرونا، افزایش قیمت بیش از حد نهاده های کشاورزی