اجرای مهریه
بخشنامه جدید قوه قضائیه درباره مهریه ابلاغ شد+جزئیات

بخشنامه جدید قوه قضائیه درباره مهریه ابلاغ شد+جزئیات

کارگزین خبر:معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به روسای دادگستری سراسر کشور نحوه رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه را ابلاغ کرد. محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بخشنامه‌ای به رؤسای دادگستری سراسر کشور نحوه رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه را ابلاغ کرد.در این بخشنامه
بخشنامه جدید مهریه و دردسر تازه برای خانواده‌های درگیر طلاق

بخشنامه جدید مهریه و دردسر تازه برای خانواده‌های درگیر طلاق

امید سلیمی‌بنی :اخیرا ریاست قوه قضاییه در بخشنامه ای به دادگاه ها ابلاغ کرده است که ابتدا به ساکن از «اجرای مهریه مندرج در سند ازدواج» خودداری کرده و آنها را به واحدهای ادارات ثبت اسناد ارجاع دهند. بخشنامه ای که به نظر می رسد مشکل تازه ای برای خانواده های درگیر طلاق ایجاد کند.