احراز هویت راننده
طرح جدید راهداری و حمل و نقل جاده ای برای حذف رانندگان کامیون غیرمجاز

طرح جدید راهداری و حمل و نقل جاده ای برای حذف رانندگان کامیون غیرمجاز

به زودی سامانه اطلاع رسانی پیامکی و راستی آزمایی پیامکی صدور بارنامه اجرایی گردد. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام کرده است که به زودی با اجرای طرح جدید این سازمان قبل از صدور بارنامه هویت رانندگان کامیون از طریق سیستم پیامکی احراز می شود. در نامه مهرداد حمدالهی مدیرکل دفتر حمل