احسان خازن
سرپرست حوزه استاندار فارس منصوب شد

سرپرست حوزه استاندار فارس منصوب شد

استاندار فارس در حکمی احسان خازن را به عنوان سرپرست حوزه استاندار فارس منصوب کرد. به گزارش اول فارس، محمد هادی ایمانیه در حکمی احسان خازن را به عنوان سرپرست حوزه استاندار فارس منصوب کرد. متن حکم استاندار فارس خطاب به احسان خازن بدین شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای احسان خازن سلام