احمد بسیجی
رونمایی کلیپ احمد بسیجی از تیمسار شیرازی ارتش

رونمایی کلیپ احمد بسیجی از تیمسار شیرازی ارتش

به گزارش اول فارس به نقل از فرادید ،احمد دادبین زاده‌ی سال ۱۳۳۴، در شیراز است. پدر او از افسران ارتش شاهنشاهی ایران بوده، با این حال “دادبین” سال ۱۳۵۳ وارد دانشگاه افسری ارتش می‌شود و بطور رسمی به عضویت ارتش شاهنشاهی ایران در می‌آید. روز گذشته بود که کلیپی از حضور یکی از فرماندهان