احمد شاه قاجار
عکس های ۱۰۸ سال پیش مردم شیراز در حال جشن !

عکس های ۱۰۸ سال پیش مردم شیراز در حال جشن !

در این گزارش عکسی از مراسم جشن بمناسبت  تاجگذاری احمد شاه قاجار در شیراز و عکس استقبال از احمد شاه قاجار هنگام ورود به شیراز ، ۱۰۰ سال پیش را می بینید. احمدشاه در سال ۱۲۷۵ شمسی در تبریز متولد شد. پدرش محمدعلی‌شاه و مادرش ملکه جهان دختر کامران میرزا نایب‌السلطنه فرزند ناصرالدین‌شاه بود. دوران کودکی احمدشاه در تبریز سپری شد. قبل از رسیدن به