احیای برجام
آغاز نگارش پیش‌نویس توافق بازگشت ایران و آمریکا به برجام

آغاز نگارش پیش‌نویس توافق بازگشت ایران و آمریکا به برجام

به گزارش گروه سیاسی اول فارس ، « میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین اعلام کرد که روند نگارش پیش‌نویس توافق احیای برجام در جریان است. نماینده روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین اظهار داشت که گفت‌وگوهای وین درباره برنامه جامع اقدام مشترک در زمینه‌های غیررسمی مختلفی به پیش برده