اختلاف قد در ازدواج
زنان و مردان قدبلند دوست دارند با چه کسانی ازدواج کنند؟

زنان و مردان قدبلند دوست دارند با چه کسانی ازدواج کنند؟

آیا اختلاف قد در ازدواج اهمیت دارد؟ آیا زن و شوهر حتما باید با یکدیگر تناسب قد داشته باشند؟ تمامی دختران و پسران مجرد قبل از ازدواج معیارها و ملاک هایی برای انتخاب همسر دارند . این معیارها می‌ تواند در رابطه با ویژگی‌ های ظاهری ، سن ، اخلاق ، خانواده ، مذهب ،