اداره دولتی
نقره داغ شدن ۱۲ اداره دولتی توسط شرکت برق شیراز

نقره داغ شدن ۱۲ اداره دولتی توسط شرکت برق شیراز

مدیر عامل توزیع برق شیراز از قطع برق ۱۲ اداره دولتی که الگوهای تعیین شده مدیریت مصرف را رعایت نکردند خبر داد. به گزارش اول فارس ،محمدرضا سلاحی گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران ادارات و دوایر دولتی ملزم به کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ در ساعات اداری