ارتباط با غریبه ها
فوائد حرف‌زدن با غریبه‌ها ، امتحان کنید

فوائد حرف‌زدن با غریبه‌ها ، امتحان کنید

  تحقیقات نشان می‎دهند انسان‎ها بیشتر اوقات اثرات مثبت ارتباط با دیگران روی سلامتی دو طرف رابطه را دست کم می‎گیرند. برای مثال، حرف زدن با یک غریبه در مسیر کار ممکن است بیشتر از آنچه فکر می‎کنید شما را شاد کند. اول فارس| راز سلامتی : بیشتر مردم بخشی از روز خود را در کنار غریبه‎