ارز سهمیه ای
تغییرات جدید دریافت سهمیه ارز با کارت ملی بر اساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی

تغییرات جدید دریافت سهمیه ارز با کارت ملی بر اساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی

بر اساس آخرین بخشنامه صادر شده از سوی بانک مرکزی، از امروز (۱۴ فروردین ماه) خرید ارز سهمیه‌ای با کارت ملی به حساب ارزی مردم واریز خواهد شد. به گزارش اول فارس، خرید ارز سهمیه‌ای با کارت ملی که بر اساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی، با شرایطی مجاز بود با تغییراتی مواجه شده است. پیش