ارغوان مهدی زاده
تغییر مدیرکل میراث فرهنگی بوشهر/ ارغوان مهدی زاده سرپرست شد

تغییر مدیرکل میراث فرهنگی بوشهر/ ارغوان مهدی زاده سرپرست شد

مهدی زاده، جایگزین ناصر امیرزاده شد که دوره خدمتش در این اداره کل به پایان رسیده و بازنشسته است. ارغوان مهدی زاده دوانی به عنوان سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر منصوب شد.به گزارش اول فارس به نقل از «خلیج فارس»؛ مهدی زاده، جایگزین ناصر امیرزاده شد که دوره خدمتش