اسامی مصدومان و جانباختگان سیل شیراز
اسامی جان باختگان و مصدومین حادثه سیل شیراز
مرکز اورژانس فارس اعلام کرد

اسامی جان باختگان و مصدومین حادثه سیل شیراز

اسامی مصدومان و جانباختگان سیل شیرازمنتشر شد.به گزارش اول فارس به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در پی وقوع سانحه سیل در شیراز، مرکز اورژانس فارس، آخرین لیست اسامی مصدومان و جانباختگان این سانحه را منتشر کرد.