اسامی نفرات برتر کنکور سراسری
لیست اسامی وتصاویر نفرات برتر آزمون کنکور سراسری سال ۹۹

لیست اسامی وتصاویر نفرات برتر آزمون کنکور سراسری سال ۹۹

اسامی نفرات برتر آزمون سراسری سال ۹۹ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت. به گزارش اول فارس|avalfars  ، اسامی نفرات برتر آزمون سراسری سال ۹۹ در ۵ گروه آزمایشی بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی http://www.sanjesh.org منتشر شد. در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی ابوالفضل حاجی محمد حسین