استاد_شاگردی
احیای نظام استاد-شاگردی : جیره بجای دستمزد و موج جدید بیکاری و مهاجرت

احیای نظام استاد-شاگردی : جیره بجای دستمزد و موج جدید بیکاری و مهاجرت

رنامه هفتم توسعه با انتقادات زیادی همراه بوده است. یک کارشناس بازار کار با بررسی ماده ۱۵ این برنامه هشدار می‌دهد که موج جدید بیکاری و مهاجرت با احیای نظام استاد-شاگردی فرامی‌رسد. تجارت‌نیوز: برنامه هفتم توسعه که روز گذشته بالاخره به تصویب رسید، با حواشی بسیاری همراه بوده؛ از تاخیر در تحویل به مجلس تا