استخدام بانک پاسارگاد
جزئیات آگهی استخدام کارمند در بانک پاسارگاد

جزئیات آگهی استخدام کارمند در بانک پاسارگاد

  اول فارس : بانک پاسارگاد به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز شعبه های خود از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می نماید. شرایط ثبت نام سلامت کامل جسم و روان بنا به تشخیص پزشکان معتمد بانک. نداشتن سوء پیشینه کیفری.