استخدام در شهرداری
موافقت وزیر کشور با استخدام ۱۲۴۰۰ نفر در مشاغل کارمندی شهرداری‌ها

موافقت وزیر کشور با استخدام ۱۲۴۰۰ نفر در مشاغل کارمندی شهرداری‌ها

دستورالعمل نحوه به‌کارگیری ۱۲۴۰۰ نفر نیروی قرارداد کار معین در مشاغل کارمندی شهرداری‌ها (بخشنامه شماره ۲۰۳۴۰۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ وزارت کشور) صادر شد.متن این مجوز که سوی وزیر کشور صادر شده است آمده است: استانداران محترم سراسر کشور سلام علیکم پیرو بخشنامه های شماره ۸۳۴۲۷ مورخ ۲۹/۴/۹۸ و شماره ۱۴۷۶۹۸ مورخ ۲۳/۹/۹۹ و با توجه به موافقت معاون