استخدام فرزندان شهدا
موافقت رئیس جمهور با استخدام ۱۲ هزار نفر از فرزندان شهدا و جانبازان

موافقت رئیس جمهور با استخدام ۱۲ هزار نفر از فرزندان شهدا و جانبازان

به گزارش گروه اجتماعی اول فارس ، سازمان اداری و استخدامی کشور از موافقت رئیس‌جمهوری با درخواست سازمان اداری و استخدامی کشور برای استخدام ۱۲ هزار نفر از فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر خبر داد. معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه‌ای به ریاست محترم جمهوری اسلامی