استخدام کارشناس
استخدام نیروی نوبت کار درکود شیمیایی اوره لردگان

استخدام نیروی نوبت کار درکود شیمیایی اوره لردگان

غول جدید تولید اوره و آمونیاک ایران فراخوان استخدام «نوبت‌کار» منتشر کرد. به گزارش اول فارس، شرکت کود شیمیایی اوره لردگان یکی از مجتمع های در آستانه بهره برداری تولیدکننده اوره و آمونیاک با انتشار فراخوانی نسبت به جذب نیروی پیمانکار در دو مقطع کارشناسی و فوق دیپلم و نیروی آتش‌نشانی اعلام آمادگی کرد و