استعفای نماینده سرورستان
نماینده مردم سروستان،کوار وخرامه رسما استعفا داد

نماینده مردم سروستان،کوار وخرامه رسما استعفا داد

داروش اسماعیلی نماینده مردم سروستان،کوار وخرامه برای حضور در وزارت صنعت، معدن و تجارت از نمایندگی مجلس استعفا داد. به گزارش اول فارس  در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی استعفای «داریوش اسماعیلی» نماینده مردم سروستان،کوار وخرامه  اعلام وصول شد. در متن استعفای وی آمده است: «رضا رحمانی وزیر صنعت،  معدن و تجارت