استفاده از جوش شیرین برای درمان بیماری کرونا
متخصص بیماری های عفونی: بخور جوش شیرین برای درمان کرونا توصیه نمی‌شود

متخصص بیماری های عفونی: بخور جوش شیرین برای درمان کرونا توصیه نمی‌شود

 یک متخصص بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت: استفاده از جوش شیرین برای درمان بیماری کرونا به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود و قطعاً مضر است. به گزارش اول فارس ، رحیم رئوفی  در خصوص استفاده از بخور جوش شیرین اظهار داشت: جوش شیرین در واقع همان بی کربنات سدیم است و زمانی که