اسقاط موتورسیکلت
نحوه ثبت نام رایگان متقاضیان اسقاط خودرو و موتورسیکلت فرسوده برای دریافت خودرو نو

نحوه ثبت نام رایگان متقاضیان اسقاط خودرو و موتورسیکلت فرسوده برای دریافت خودرو نو

رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده گفت: هرگونه ثبت‌نام برای اسقاط خودرو و موتورسیکلت فرسوده تنها باید در سایت ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌ انجام شود. مهران سالاریه رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده، با اشاره به اینکه بر اساس قانون متولی اسقاط خودرو‌های فرسوده در کشور ستاد نوسازی ناوگان