اسلحه کمری رعد
اسلحه‌های کمری ایرانی ساخت ایران را بشناسید+تصاویر

اسلحه‌های کمری ایرانی ساخت ایران را بشناسید+تصاویر

 فرماندهان و افسران نظامی در کنار سایر نفرات حاضر در میدان‌های نبرد نیاز دارند تا برای حفاظت از جان خود به تسلیحات مناسبی مجهز شوند؛ یکی از این تسلیحات و تجهیزات، سلاح‌های کمری هستند که کشورمان یکی از کشور‌های موفق سازنده این تسلیحات است. علاوه بر تاکتیکی بودن اسلحه‌های مورد نیاز برای سربازان و یا