اسناد سجلی
چگونه شناسنامه ،گذرنامه یا کارت ملی گم شده را پیدا کنیم؟

چگونه شناسنامه ،گذرنامه یا کارت ملی گم شده را پیدا کنیم؟

اسناد هویتی از مدارک مهمی هستند که گم شدن آن‌ها می‌تواند برای افراد دردسر‌های زیادی ایجاد کند. اول فارس | گروه اجتماعی:شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در طول زندگی‌تان اسناد هویتی خود از جمله کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه و … را گم کرده باشید، اسنادی که گم کردن آن‌ها می‌تواند دردسر‌های زیادی برایتان