اسکوتر
این افراد اگر تصادف کنند عابر پیاده محسوب نشده و ۱۰۰ درصد مقصر خواهند بود

این افراد اگر تصادف کنند عابر پیاده محسوب نشده و ۱۰۰ درصد مقصر خواهند بود

رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ بر ممنوعیت اسکیت‌سواری در سطح بزرگراهی و تمامی خیابان‌های اصلی و فرعی تاکید کرد و گفت: در صورت بروز حادثه کاربران این وسائل تفریحی کاملاً مقصر شناخته خواهند شد. به گزارش اول فارس ، سرهنگ رابعه جوان بخت  در پاسخ به تردد اسکیت سواران در معابر شهری و